Cẩm nang lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó với rủi ro thiên tai

Nội dung cẩm nang gồm: Đánh giá nhanh -- Những bước cơ bản trong lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó -- Mẫu kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

Lưu vào:
Main Authors: Lê Thị Hương Liên, Tô Kim Liên, Nguyễn Thị Thu,
Định dạng: 1-2012
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 1-20
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23627
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!