Thực tiễn tốt trong tăng cường tính minh bạch của môi trường kinh doanh cấp tỉnh Việt Nam

Nghiên cứu này là kết quả hợp tác giữa VCCI và Quỹ Châu Á được tiến hành thông qua viêc thu thập các tài liệu sẵn có kết hợp với các thảo luận sâu với nhóm đối tượng và thảo luận bàn tròn, và khảo sát thực tế tại mười tỉnh thành trong cả nước....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nhóm nghiên cứu của VCCI
Định dạng: 2011
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : LUCK HOUSE GRAPHICS LTD 2011
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23634
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!