Các yếu tố quyết định để thực hiện thành công du lịch cộng đồng

Qua 2 năm thực hiện dự án phát triển du lịch cộng đồng tại Bắc Ninh, một số yếu tố quyết định để thực hiện thành công các mô hình du lịch cộng đồng nói chung đã được rút ra.

Lưu vào:
Tác giả chính: Quỹ Châu Á
Định dạng: 12-2012
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 12-2
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23636
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!