Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

Báo cáo này do Đinh Tuấn Việt, Gabriel Demombynes và Reena Badiani-Magnusson soạn thảo, với đóng góp của Sandeep Mahajan, Habib Rab, Triệu Quốc Việt, Đoàn Hồng Quang, Vũ Hoàng Linh, Trần Lan Hương, Vũ Hoàng Quyên, Nguyễn Phương Anh, Sameer Goyal, Nguyễn Tam Giang, Nguyễn Thị Ngọc và Gharad Bryan, dư...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Main Authors: Reena Badiani-Magnusson, Đinh Tuấn Việt, Gabriel Demombynes
Định dạng: 7-2014
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 7-20
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23671
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!