Cải cách tư pháp với việc bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ quyền công dân

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Hữu Nghị
Định dạng: 2004
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2004
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28794
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!