Xu hướng dịch chuyển quyền lực trong bộ máy hành chính và vấn đề dân chủ

Xu hướng dịch chuyển quyền lực trong một cơ quan hành chính -- Xu hướng dịch chuyển quyền lực trong cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam qua các hiến pháp -- Sự dịch chuyển quyền lực giữa các cấp hành chính ở nước ta.

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Hồng Thái
Định dạng: 2005
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2005
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28926
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!