Trích dẫn APA

Thái, P. H. (2005). Xu hướng dịch chuyển quyền lực trong bộ máy hành chính và vấn đề dân chủ. Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam.

Chicago Style Citation

Thái, Phạm Hồng. Xu Hướng Dịch Chuyển Quyền Lực Trong Bộ Máy Hành Chính Và Vấn đề Dân Chủ. Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam, 2005.

Trích dẫn MLA

Thái, Phạm Hồng. Xu Hướng Dịch Chuyển Quyền Lực Trong Bộ Máy Hành Chính Và Vấn đề Dân Chủ. Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.