Chủ quyền quốc gia: những luận điểm cơ bản và một số vấn đề liên quan

Sự xuất hiện của khái niệm chủ quyền quốc gia -- Khái niệm chủ quyền quốc gia -- Những thách thức đối với chủ quyền quốc gia -- Chủ nghĩa quốc gia -- Ý nghĩa đối với Việt Nam.

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô Huy Cương
Định dạng: 2005
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2005
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28928
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!