Tìm hiểu Khái niệm "thỏa thuận hạn chế cạnh tranh" theo luật cạnh tranh năm 2004 của Việt Nam

Bài viết này, chỉ giới hạn tìm hiểu về khái niệm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo luật cạnh tranh năm 2004 của Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Nhung
Định dạng: 2006
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2006
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29115
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!