Một số suy nghĩ về pháp luật thuế sử dụng đất và đề xuất kiến nghị hoàn thiện

Thực trạng thi hành pháp luật về thuế sử dụng đất: Những kết quả đạt được khi thi hành phát luật về thuế sử dụng đất; một số tồn tại phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về thuế sử dụng đất -- Một số ý kiến góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế sử dụng đất: Mở rộng phạm vi áp dụng so với hai...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Quang Tuyến
Định dạng: 2006
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2006
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29213
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-29213
recordtype dspace
spelling ir-11742-292132017-09-06T02:30:53Z Một số suy nghĩ về pháp luật thuế sử dụng đất và đề xuất kiến nghị hoàn thiện Nguyễn Quang Tuyến Pháp luật thuế Sử dụng đất đai Pháp luật Việt Nam Thực trạng thi hành pháp luật về thuế sử dụng đất: Những kết quả đạt được khi thi hành phát luật về thuế sử dụng đất; một số tồn tại phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về thuế sử dụng đất -- Một số ý kiến góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế sử dụng đất: Mở rộng phạm vi áp dụng so với hai sắc thuế hiện hành; chỉ thu thuế sử dụng đất với mức thu phù hợp và giao cho UBND cấp xã tiến hành thu; nâng mức thuế suấ thuế sử dụng đất đối với phi nông nghiệp; bãi bỏ việc xác định mức thuế suất của thuế sử dụng đất; thực hiện việc miễn thuế sử dụng đất đối với đất nông nghiệp trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của luật đất đai năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị quyết số 15 của Đảng 2006 2006 2006 0866-7446 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29213 vie Access limited to members tr. 47-49, pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 12(224)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Pháp luật thuế
Sử dụng đất đai
Pháp luật Việt Nam
spellingShingle Pháp luật thuế
Sử dụng đất đai
Pháp luật Việt Nam
Nguyễn Quang Tuyến
Một số suy nghĩ về pháp luật thuế sử dụng đất và đề xuất kiến nghị hoàn thiện
description Thực trạng thi hành pháp luật về thuế sử dụng đất: Những kết quả đạt được khi thi hành phát luật về thuế sử dụng đất; một số tồn tại phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về thuế sử dụng đất -- Một số ý kiến góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế sử dụng đất: Mở rộng phạm vi áp dụng so với hai sắc thuế hiện hành; chỉ thu thuế sử dụng đất với mức thu phù hợp và giao cho UBND cấp xã tiến hành thu; nâng mức thuế suấ thuế sử dụng đất đối với phi nông nghiệp; bãi bỏ việc xác định mức thuế suất của thuế sử dụng đất; thực hiện việc miễn thuế sử dụng đất đối với đất nông nghiệp trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của luật đất đai năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị quyết số 15 của Đảng
format 2006
author Nguyễn Quang Tuyến
author_facet Nguyễn Quang Tuyến
author_sort Nguyễn Quang Tuyến
title Một số suy nghĩ về pháp luật thuế sử dụng đất và đề xuất kiến nghị hoàn thiện
title_short Một số suy nghĩ về pháp luật thuế sử dụng đất và đề xuất kiến nghị hoàn thiện
title_full Một số suy nghĩ về pháp luật thuế sử dụng đất và đề xuất kiến nghị hoàn thiện
title_fullStr Một số suy nghĩ về pháp luật thuế sử dụng đất và đề xuất kiến nghị hoàn thiện
title_full_unstemmed Một số suy nghĩ về pháp luật thuế sử dụng đất và đề xuất kiến nghị hoàn thiện
title_sort một số suy nghĩ về pháp luật thuế sử dụng đất và đề xuất kiến nghị hoàn thiện
publisher Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
publishDate 2006
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29213
_version_ 1647670496237453312
score 11.259108