Quan hệ giữa trách nhiệm kỷ luật của công chức với các loại trách nhiệm pháp lý khác .

Điểm chung của tất cả các loại trách nhiệm pháp lý thể hiện ở chỗ chúng đều là sự áp dụng những biện pháp trừng phạt hoặc khôi phục lại những lợi ích đã bị xâm hại của Nhà nước với mục đích bảo vệ trật tự pháp luật, trật tự quản lý, giáo dục người vi phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật. Trách nhiệm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô Hải Phan
Định dạng: 1997
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 1997
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30114
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!