Đặc thù của việc bảo vệ quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe,thân thể theo quy định của điều 32 Bộ luật dân sự

Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, than thể thuộc nhóm quyền nhân than luôn luôn tồn tại đồng thời với chủ thể, gắn liền với từng cá nhân không thể chuyển giao cho người khác, không thể là đối tượng để mua bán, trao đổi, tặng, cho, đặt cược, bảo lãnh … Bản thân quyền được bảo đảm an toàn về t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Hiện
Định dạng: 1997
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 1997
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30116
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!