Vua Lê Thánh Tông và pháp luật

Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, giai đoạn trị vì của vua Lê Thánh Tông (Từ tháng 7 năm 1460 đến tháng 3 năm 1497) được coi là “cực thịnh” với bờ cõi được mở rộng, xã hội bình yên, bên ngoài nể phục. Có rất nhiều công trình nghiên cứu về ông đặc biệt là về tư tưởng pháp luật của Lê Thánh Tô...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi Xuân Đính
Định dạng: 1997
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 1997
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30118
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!