Văn bản pháp luật (từ tháng 5 đến tháng 6 năm 1997)

Văn bản pháp luật do Chủ tịch nước công bố: Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp – Văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành: Nghị định của Chính phủ số 52-CP ngày 26.5.1997 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã ph...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: 1997
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 1997
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30141
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!