Trích dẫn APA

Nghị, P. H. (2007). Tổ chức Thương mại thế giới với vấn đề thương mại - môi trường và những thách thức, cơ hội đối với Việt Nam về thương mại, môi trường. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật.

Chicago Style Citation

Nghị, Phạm Hữu. Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Với Vấn đề Thương Mại - Môi Trường Và Những Thách Thức, Cơ Hội đối Với Việt Nam Về Thương Mại, Môi Trường. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật, 2007.

Trích dẫn MLA

Nghị, Phạm Hữu. Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Với Vấn đề Thương Mại - Môi Trường Và Những Thách Thức, Cơ Hội đối Với Việt Nam Về Thương Mại, Môi Trường. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.