Trích dẫn APA

Đoan, N. M. (2007). Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật.

Chicago Style Citation

Đoan, Nguyễn Minh. Nguyên Tắc Quyền Lực Nhà Nước Là Thống Nhất, Có Sự Phân Công Và Phối Hợp Giữa Các Cơ Quan Nhà Nước Trong Việc Thực Hiện Các Quyền Lập Pháp, Hành Pháp Và Tư Pháp. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật, 2007.

Trích dẫn MLA

Đoan, Nguyễn Minh. Nguyên Tắc Quyền Lực Nhà Nước Là Thống Nhất, Có Sự Phân Công Và Phối Hợp Giữa Các Cơ Quan Nhà Nước Trong Việc Thực Hiện Các Quyền Lập Pháp, Hành Pháp Và Tư Pháp. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.