Trích dẫn APA

Vân, C. T. T. (2007). Sự phân công quyền lực tư pháp trong áp dụng pháp luật hình sự. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật.

Chicago Style Citation

Vân, Chu Thị Trang. Sự Phân Công Quyền Lực Tư Pháp Trong áp Dụng Pháp Luật Hình Sự. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật, 2007.

Trích dẫn MLA

Vân, Chu Thị Trang. Sự Phân Công Quyền Lực Tư Pháp Trong áp Dụng Pháp Luật Hình Sự. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.