Sự phân công quyền lực tư pháp trong áp dụng pháp luật hình sự

Sự phân công quyền lực tư pháp. Trình bày cơ quan điều tra và việc áp dụng pháp luật hình sự. Phân tích cơ quan công tố (Viện kiểm sát) và việc áp dụng pháp luật hình sự

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Thị Trang Vân
Định dạng: 2007
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật 2007
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30340
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-30340
recordtype dspace
spelling ir-11742-303402017-09-06T02:30:54Z Sự phân công quyền lực tư pháp trong áp dụng pháp luật hình sự Chu Thị Trang Vân Pháp luật Việt Nam Pháp luật hình sự Phân công quyền lực Sự phân công quyền lực tư pháp. Trình bày cơ quan điều tra và việc áp dụng pháp luật hình sự. Phân tích cơ quan công tố (Viện kiểm sát) và việc áp dụng pháp luật hình sự 2007 2007 2007 0866-7446 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30340 vie Access limited to members tr. 28 - 35,.pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 5(229)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Pháp luật Việt Nam
Pháp luật hình sự
Phân công quyền lực
spellingShingle Pháp luật Việt Nam
Pháp luật hình sự
Phân công quyền lực
Chu Thị Trang Vân
Sự phân công quyền lực tư pháp trong áp dụng pháp luật hình sự
description Sự phân công quyền lực tư pháp. Trình bày cơ quan điều tra và việc áp dụng pháp luật hình sự. Phân tích cơ quan công tố (Viện kiểm sát) và việc áp dụng pháp luật hình sự
format 2007
author Chu Thị Trang Vân
author_facet Chu Thị Trang Vân
author_sort Chu Thị Trang Vân
title Sự phân công quyền lực tư pháp trong áp dụng pháp luật hình sự
title_short Sự phân công quyền lực tư pháp trong áp dụng pháp luật hình sự
title_full Sự phân công quyền lực tư pháp trong áp dụng pháp luật hình sự
title_fullStr Sự phân công quyền lực tư pháp trong áp dụng pháp luật hình sự
title_full_unstemmed Sự phân công quyền lực tư pháp trong áp dụng pháp luật hình sự
title_sort sự phân công quyền lực tư pháp trong áp dụng pháp luật hình sự
publisher Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
publishDate 2007
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30340
_version_ 1647671005313761280
score 11.259108