Trích dẫn APA

Trứ, P. C. (1998). Một số vấn đề lý luận về quan hệ lao động và sự điều chỉnh pháp luật quan hệ lao động. Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Chicago Style Citation

Trứ, Phạm Công. Một Số Vấn đề Lý Luận Về Quan Hệ Lao động Và Sự điều Chỉnh Pháp Luật Quan Hệ Lao động. Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn, 1998.

Trích dẫn MLA

Trứ, Phạm Công. Một Số Vấn đề Lý Luận Về Quan Hệ Lao động Và Sự điều Chỉnh Pháp Luật Quan Hệ Lao động. Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn, 1998.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.