Pháp luật một số quốc gia về chống mại dâm và buôn bán phụ nữ

Khái quát pháp luật của một số quốc gia về việc chống mại dâm và buôn bán phụ nữ như: Thái Lan, Đức, Hà Lan, Nhật Bản và Trung Quốc. Đưa ra một số ý kiến đánh giá chung về tội buôn bán người và về nghề mại dâm

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Trung Tín
Định dạng: 1998
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật 1998
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30724
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!