Về thế chấp tài sản trong việc bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng

Đi sâu tìm hiểu và phân tích về thế chấp tài sản trong việc bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng. Nghiên cứu một số bất cập và tìm ra những nguyên nhân của việc tuy có thế chấp tài sản nhưng hợp đồng tín dụng ngân hàng vẫn không được bảo đảm thực hiện: Về tài sản thế chấp, Về đăng kýtài sản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Hoạt
Định dạng: 1998
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật 1998
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30752
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!