Về phương hướng hoàn thiện chế độ hợp đồng lao động ở Việt Nam

Trình bày một sổ kiến nghị nhằm góp phần vào việc hoàn thiện chế độ hợp đồng lao động ở Việt Nam: về mặt văn bản pháp luật, về áp dụng văn bản, tổ chức quản lý

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Hoài Thu
Định dạng: 1999
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật 1999
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30780
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!