Dự thảo Luật Doanh nghiệp: một số vấn đề phương pháp luận

Khảo nghiệm về mức độ cần thiết của Luật Doanh nghiệp và trình bày một số vấn đề phương pháp luận. Đưa ra một số ý kiến đóng góp về những nội dung cơ bản của Dự Luật Doanh nghiệp

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Như Phát
Định dạng: 1999
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật 1999
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30828
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!