Trích dẫn APA

Cường, T. C. (1999). Mô hình tổ chức cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật.

Chicago Style Citation

Cường, Tống Công. Mô Hình Tổ Chức Cơ Quan Bảo Vệ Hiến Pháp Các Nước. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật, 1999.

Trích dẫn MLA

Cường, Tống Công. Mô Hình Tổ Chức Cơ Quan Bảo Vệ Hiến Pháp Các Nước. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật, 1999.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.