Mô hình tổ chức cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Tống Công Cường
Định dạng: 1999
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật 1999
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30870
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-30870
recordtype dspace
spelling ir-11742-308702017-09-06T02:30:51Z Mô hình tổ chức cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước Tống Công Cường Pháp luật Hiến pháp Luật Hiến pháp Electronic Resources Tìm hiều những tính chất đặc biệt của Hiến pháp. Trình bày và tiến hành nghiên cứu một số mô hình của cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước bao gồm: cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan tư pháp; cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan dân cử (cơ quan quyền lực - cơ quan chính trị); cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan được thành lập trên cơ sở phối hợp của nhiều cơ quan Nhà nước khác 1999 1999 1999 0866-7446 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30870 vie Access limited to members tr. 55-63, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 10(138)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Pháp luật
Hiến pháp
Luật Hiến pháp
spellingShingle Pháp luật
Hiến pháp
Luật Hiến pháp
Tống Công Cường
Mô hình tổ chức cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước
description Electronic Resources
format 1999
author Tống Công Cường
author_facet Tống Công Cường
author_sort Tống Công Cường
title Mô hình tổ chức cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước
title_short Mô hình tổ chức cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước
title_full Mô hình tổ chức cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước
title_fullStr Mô hình tổ chức cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước
title_full_unstemmed Mô hình tổ chức cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước
title_sort mô hình tổ chức cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước
publisher Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
publishDate 1999
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30870
_version_ 1647670865607786496
score 11.259108