Hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo đảm quyền con người ở Việt Nam

Bảo đảm quyền con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của Việt Nam. Hiến pháp 2013 là một dấu ấn quan trọng trong việc quy định các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Bênh cạnh xác định những quyền cơ bản, Điều 119 của Hiến pháp cũng xác định sự cần thiết có cơ chế bảo vệ Hiến p...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Nhật Thanh
Định dạng: 2014
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law) 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31066
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!