Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Bộ luật dân sự có quy định về bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng nhưng không cho biết cách thức xác định vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng cũng như mức thiệt hại được bồi thường. Bài viết này làm rõ cách thức xác định và mức thiệt hại được bồi thường tron...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Văn Đại
Đồng tác giả: Nguyễn Trương Tín
Định dạng: 2014
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law) 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31075
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!