Bàn về quyền được suy đoán vô tội trong Hiến pháp năm 2013 và vấn đề sửa đổi một số quy định liên quan trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

Quyền được suy đoán vô tội là quyền cơ bản của người bị buộc tội. Thực hiện tốt quyền này chính là cách thức để người bị buộc tội có thể tự bảo vệ mình trong quá trình tham gia tố tụng. Tuy nhiên, sau 11 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, các quy định nhằm thực hiện quyền được suy đoán vô tội đã...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ Thị Kim Oanh
Đồng tác giả: Lê Thị Thùy Dương
Định dạng: 2014
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trường Đại học Luật tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh city University of Law) 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31078
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!