Bản chất của tập trung kinh tế và kiểm soát tập trung kinh tế

Bài viết này phân tích bản chất của tập trung kinh tế, bản chất của kiểm soát tập trung kinh tế, từ đó đưa ra một số đề xuất để hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp luật cạnh tranh Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Trí Hùng
Đồng tác giả: Hà Ngọc Anh
Định dạng: 2014
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trường Đại học Luật tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh city University of Law) 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31080
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!