Mô hình tư pháp người chưa thành niên theo định hướng của Liên hợp quốc

Tư pháp người chưa thành niên là một trong những vấn đề được Liên hợp quốc rất chú trọng và quan tâm. Bài viết trình bày lịch sử hình thành và phân tích những yếu tố cấu thành mô hình tư pháp người chưa thành niên của LHQ bao gồm: khung pháp lý, cơ quan, người tiến hành tố tụng, dịch vụ hỗ trợ, phòn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Huỳnh Tấn Duy
Định dạng: 2014
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trường Đại học Luật tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh city University of Law) 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31082
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!