Thuyết trình một số vấn đề về miền núi và dân tộc qua việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 1996 tại kỳ họp lần thứ 10 của Quốc hội khóa IX

Số 545 TT/HDDT

Lưu vào:
Tác giả chính: Y Ngông Niê KĐăm
Đồng tác giả: Hội đồng dân tộc
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1996
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32260
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!