Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường thép ở nước ta hiện nay

Trình bày cơ sở lý luận về thị trường thép. Nghiên cứu và phân tích thực trạng thị trường thép ở Việt Nam. Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm ổn định thị trường thép ở Việt Nam hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Thị Đào
Đồng tác giả: Nguyễn Cảnh Lịch
Định dạng: 1996
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trường Đại học Thương mại 1996
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32499
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!