Xuất khẩu hàng nông sản trong chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam

Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam. Phân tích thực trạng nông sản thế giới và của Việt Nam. Để ra phương hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Văn Thanh
Đồng tác giả: Lê Đình Tường
Định dạng: 2002
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trường Đại học Thương mại 2002
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32500
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!