Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao thị phần gà giống của công ty TNHH Charoen Pokphand Việt Nam trên thị trường miền bắc Việt Nam

Khái quát về thị phần của Doanh nghiệp. Phân tích thực trạng kinh doanh và thị phần gà giống của công ty Charoen Pokphand Việt Nam trên thị trường miền Bắc. Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao thị phần gà giống của công ty TNHH charoen Pokphand Việt Nam trên thị trường miền Bắc Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Thăng
Đồng tác giả: Lưu Văn Nghiêm
Định dạng: 2002
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2002
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32511
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!