Báo cáo tổng hợp đề tài: "Một số giải pháp nâng cao kỹ năng phục vụ hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh trong lĩnh vực tài chính - ngân sách" (Quyết định số 563/QĐ-VPQH ngày 30/6/2010 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)

Nội dung báo cáo gồm: Trình bày cơ sở lý luận của việc nâng cao kỹ năng phục vụ hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh trong lĩnh vực tài chính, ngân sách -- Phân tích thực trạng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh trong lĩnh vực tài chính, ngân sách -- Đưa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi Đức Thụ
Đồng tác giả: Nguyễn Thị Yến
Định dạng: 2012
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Vụ Tài chính - Ngân sách 2012
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32880
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!