Những vấn đề đặt ra từ việc Tòa án từ chối thụ lý vụ án về xác định công dân mất tích hoặc đã chết

Nội dung bài viết "Những vấn đề đặt ra từ việc Tòa án từ chối thụ lý vụ án về xác định công dân mất tích hoặc đã chết"

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Thu Hà
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 2001
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33890
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!