Vai trò của công đoàn trong cơ chế ba bên và trong việc giải quyết tranh chấp lao động

Nội dung bài viết "Vai trò của công đoàn trong cơ chế ba bên và trong việc giải quyết tranh chấp lao động"

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Hữu Chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 2001
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33893
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!