Một số suy nghĩ về chặng đường hình thành và phát triển của khoa học lý luận chung về nhà nước và pháp luật ở nước ta.

Nội dung bài viết "Một số suy nghĩ về chặng đường hình thành và phát triển của khoa học lý luận chung về nhà nước và pháp luật ở nước ta."

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Thị Kim Quế
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 2001
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33917
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!