Chế định miễn hình phạt và các chế định về chấp hành hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam

Nội dung tóm tắt "Chế định miễn hình phạt và các chế định về chấp hành hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam"

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Cảm
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 2002
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33948
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!