Báo cáo về tình hình chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa IX (từ ngày 2-3 đến 20-3-1996)

Electronic Resources

Lưu vào:
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1996
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34279
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!