[Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Bộ Tài chính trả lời câu hỏi của ông Đoàn Văn Ngụy -- Đại biểu quốc hội tỉnh Cao Bằng]

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Bộ Tài chính
Đồng tác giả: Hồ Tế
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1996
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34290
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!