[Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đồng chí Lương Quang Thư - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Hưng]

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Cảnh Định
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1995
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34373
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!