[Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Ông Nguyễn Đôn - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh tra nhà nước
Đồng tác giả: Dương Ngọc Sơn
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1995
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34379
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!