[Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đồng chí Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận (Thông qua Đoàn thư ký kỳ họp]

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
Đồng tác giả: Trần Xuân Giá
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1995
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34386
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!