Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về các danh mục hàng hóa và chương trình cắt giảm thuế nhập khẩu để thực hiện chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) và tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ Tế
Đồng tác giả: Chính phủ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1995
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34432
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!