[Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Giáo sư Hoàng Đình Cầu - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tây]

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Chính phủ
Đồng tác giả: Nguyễn Khánh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1995
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34443
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!