[Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Ông Dương Tấn Đệ - Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ]

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Bộ Tài chính
Đồng tác giả: Hồ Tế
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1995
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34456
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!