Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi thông tư số 02/TC/TCT ngày 4/1/1995 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Bộ Tài chính
Đồng tác giả: Vũ Mộng Giao
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1995
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34460
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!