Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Chiều 01/11/2011

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật cơ yếu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì điều khiển nội dung

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2011
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35478
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!