Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/11/2011

Thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật lao động (sửa đổi), dự án Luật công đoàn (sửa đổi); thông qua Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2011
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35481
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!